Update corona: ter ondersteuning ondernemers versoepeling urencriterium t.b.v. ondernemersaftrek

25 april 2020

Ter ondersteuning van ondernemers is er een versoepeling van het urencriterium van 1 maart t/m 31 mei 2020 aangekondigd.
Voor verschillende soorten ondernemersaftrek, geldt dat de ondernemer aan het zogenaamde urencriterium van minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in de onderneming, moet voldoen. Een voorbeeld is de zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.