Update corona: thuiswerkdagen en verzekeringsuitkeringen i.v.m. corona in Duitsland

10 april 2020

De Nederlandse en Duitse autoriteiten zijn overeengekomen dat thuiswerkdagen meetellen als in het andere land gewerkte dagen als zonder de corona maatregelen om thuis te moeten werken ook in dat andere land zou zijn gewerkt. Daarmee heeft het thuiswerken vanwege de corona crisis geen invloed op de belastingheffing van de grensarbeiders. Dat geldt ook als thuis niet gewerkt wordt met behoud van salaris.

Nederland treft eenzijdig nog een maatregel, vanwege de corona crisis ontvangen Duitse sociale verzekeringsuitkeringen die maximaal € 15.000 bedragen worden vrijgesteld van Nederlandse heffing. Nu dit in relatie tot Duitsland geregeld is verwachten wij op korte termijn ook een regeling met België. Voor de sociale zekerheid was dit al geregeld.