Update corona: tijdelijke verhoging onbelaste vergoedingen aan werknemers

25 april 2020

De werkkostenregeling zorgt ervoor dat werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers kunnen verstrekken. De ‘vrije ruimte’, waarbinnen werkgevers deze onbelaste vergoedingen kunnen verstrekken, wordt tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Daardoor wordt het voor werkgevers mogelijk hun werknemers extra tegemoet te komen, door bijvoorbeeld het geven van een bloemetje of bonbons.