Update corona: toepassing van NOW-regeling met versoepeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies.

23 april 2020

Het kabinet heeft een versoepeling aangebracht voor de toepassing van de NOW-regeling bij concerns.
De NOW-regeling beoogt ondernemingen die onder de huidige bijzondere omstandigheden te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten te geven op basis waarvan zij gedurende de maanden maart, april en mei zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Uitgangspunt in de regeling is tot nu toe dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is.

Het kabinet is gevraagd een versoepeling op dit punt aan te brengen, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. Hieraan wordt gehoor gegeven, echter de hoofdregeling blijft in beginsel ongewijzigd. Wel wordt mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten aan te vragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de ‘oude’ regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Om negatieve effecten van deze aanpassing, zoals bijvoorbeeld strategisch gedrag, te voorkomen, worden er wel extra voorwaarden verbonden aan de toepassing van deze regeling:
Het is niet toegestaan voor concerns waarvan een werkmaatschappij gebruik wil maken van de aangepaste regeling om dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen over respectievelijk in 2020;
Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud. Voor werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
Er mag geen personeels-bv binnen het concern aanwezig zijn.

Verder wordt een aantal controlemaatregelen ingebouwd in de aangepaste regeling. Hiervoor verwijzen wij naar de brief aan de Tweede Kamer die u via de link onderaan dit nieuwsbericht kunt downloaden.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen. Heeft u hulp nodig bij de NOW-aanvraag? Neem dan contact met ons op!