Update corona: Tozo-regeling ook voor AOW-gerechtigden voor de aanvraag van een bedrijfskrediet tegen lage rente

29 april 2020

Ook zelfstandige ondernemers die AOW-gerechtigd zijn, kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente (2%). De lening heeft een looptijd van maximaal drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Eerder stond deze regeling alleen open voor zelfstandige ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

AOW-gerechtigde ondernemers kunnen hun aanvraag voor bedrijfskrediet doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. Wanneer dit precies gaat zijn, is nog niet duidelijk. De regeling zelf is naar verwachting eind april gereed. Het aanvragen van de Tozo-uitkering voor AOW-gerechtigden is (vooralsnog) niet mogelijk.