Update corona: Tozo voor grensoverschrijdende ondernemers

16 april 2020

De Tozo’ (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) wordt uitbreid voor grensoverschrijdende ondernemers.

Deze regeling bestaat uit twee delen;
een tijdelijke uitkering van maximaal 3 maanden voor ondernemers die door de coronacrisis een inkomen hebben dat onder het sociaal minimum uitkomt;
en de mogelijkheid aanspraak te maken op een lening voor bedrijfskapitaal tegen gunstige voorwaarden.

Tot nu toe staat deze regeling open voor ondernemers die in Nederland wonen en hun bedrijf (mede) in Nederland uitoefenen.
Om te voorkomen dat ondernemers die ofwel over de grens wonen en hun bedrijf in Nederland uitoefenen, ofwel in Nederland wonen en hun bedrijf over de grens uitoefenen, tussen wal en schip geraken, heeft het kabinet aangekondigd de mogelijkheden van de Tozo uit te gaan breiden.

Deze uitbreiding gaat, zoals het er nu naar uitziet, het volgende inhouden:
Voor ondernemers die in Nederland wonen en buiten Nederland hun bedrijf hebben, wordt het mogelijk aanspraak te maken op de tijdelijke uitkering ter voorziening in het levensonderhoud;
Voor ondernemers die buiten Nederland wonen en in Nederland hun bedrijf hebben, wordt het mogelijk aanspraak te maken op de lening voor bedrijfskapitaal.

Een en ander voor zover aan de (reeds bestaande) voorwaarden daarvoor wordt voldaan.
De regeling wordt momenteel nader uitgewerkt. Het is nog niet bekend wanneer de uitbreiding van de Tozo in werking treedt en wie de regeling in grenssituaties gaat uitvoeren. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen hieromtrent op de voet, zodat wij u waar mogelijk en gewenst kunnen bijstaan bij het doen van de aanvragen.

Heeft u vragen over deze regeling en/of andere maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de regelingen? Neem dan gerust contact met ons op.