Update corona: verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

10 april 2020

Bij omzetdaling vanwege de coronacrisis op de gewoonlijke omzet, keurt de staatssecretaris onder voorwaarden goed dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de volgende formule:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

Waarbij:

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting. Verder moet er aan een drietal voorwaarden worden voldaan om het gebruikelijk loon op bovenstaande manier te mogen vaststellen:
De rekening-courant schuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruik maakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon;
Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.