Update coronamaatregelen: eenmalig bedrag evenementenbranche

28 oktober 2020

Evenementenbranchemodule
Voor ondernemers in de evenementenbranche kan de TVL voor de komende periode ongunstig uitpakken, aangezien de omzet van deze sector seizoensgebonden is. Bedrijven uit deze branche, die TVL 1.0 hebben ontvangen, komen mogelijk niet in aanmerking voor TVL 2.0 omdat hun referentieomzet in de maanden oktober tot en met december 2019 zodanig laag is, dat de drempel van een omzetverlies van 30% dan wel de forfaitaire vaste lasten van € 3.000 niet wordt gehaald. Zij kunnen met behulp van de evenementenbranchemodule een eenmalig bedrag ontvangen gebaseerd op de hoogte van hun TVL 1.0-subsidie. De evenementenbranche-ondernemer komt voor de module in aanmerking indien: