Update coronamaatregelen: NOW-4 verlengd

29 juli 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de regeling, die de verlenging bevat van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. De regeling wordt verlengd met drie maanden tot en met september 2021. De verlenging was al aangekondigd op 27 mei jl.

De NOW-4 regeling lijkt op de voorganger NOW-3, vierde en vijfde tranche, maar er is een aantal aanpassingen gedaan als eerder bekend gemaakt.

Voor de duidelijkheid hier nog eens de belangrijkste wijzigingen:

  • De TVL is uitgezonderd van het omzetbegrip binnen de NOW;
  • De administratieve lasten worden verminderd door een verhoging van drempelbedragen;
  • Er is een aanvullende voorwaarde opgenomen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend;
  • Er is een begrenzing van 80% ingevoerd op het omzetverliespercentage, ook al is er meer verlies geleden;

Heeft u vragen over het coronasteunpakket? Neem dan gerust contact met ons op.