Update coronamaatregelen: TONK vanaf 1 maart 2021

26 februari 2021
Naar alle waarschijnlijkheid kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vanaf komende maandag, 1 maart 2021, worden aangevraagd. De TONK is bedoeld voor ondernemers/zzp’ers, werknemers of werkzoekenden die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, waardoor zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. De TONK kan voor maximaal 6 maanden worden aangevraagd, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2021.
De TONK kan worden aangevraagd via de woongemeente. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, zijn:

  • De persoon die aanspraak wil maken is minimaal 18 jaar oud;
  • Door de coronacrisis heeft hij een inkomensterugval;
  • Andere bestaande regelingen bieden onvoldoende soelaas;
  • Het is onmogelijk om de noodzakelijke woonkosten te dragen met het (gezins)inkomen. Onder woonkosten worden bijvoorbeeld de maandelijkse aflossing op de hypotheek en de hypotheekrente bedoeld, alsmede huurkosten en kosten voor gas, water en elektriciteit;
  • Het voldoen van deze kosten uit het beschikbare privévermogen is eveneens niet mogelijk.

De gemeente zal bij een aanvraag onderzoeken in hoeverre het (gezins)inkomen voldoende draagkracht biedt om de woonkosten te kunnen betalen. Daarbij bepaalt de gemeente zelf de omvang van het vermogen dat een huishouden maximaal mag hebben om in aanmerking te komen en kan zij aanvullende voorwaarden stellen.

De TONK hoeft in principe niet te worden terugbetaald. Heeft de aanvrager op korte termijn echter voldoende middelen om de noodzakelijke kosten zelf te voldoen, dan kan de TONK in de vorm van een lening worden gegeven. De hoogte van het bedrag aan tegemoetkoming is afhankelijk van de situatie waarin de aanvrager zich bevindt. Zo wordt gekeken naar het inkomen op het moment van aanvraag, de draagkracht en de hoogte van de noodzakelijke woonkosten.

Heeft u vragen over de TONK? Neem dan contact met ons op!