Update coronamaatregelen: wijziging coronasteunpakket derde kwartaal 2021

29 juni 2021

 

Op 27 mei is het steunpakket verlengd voor het derde kwartaal 2021. Het kabinet heeft, gezien de herstellende economie, ervoor gekozen een aantal wijzigingen in het coronasteunpakket aan te brengen voor deze periode. De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder.

Introductie maximum omzetverlies NOW
Voor de NOW Q3 2021 kunnen bedrijven een omzetverlies van maximaal 80% opgeven bij de aanvraag; een hoger omzetverliespercentage aangeven is vanaf dan niet meer mogelijk. Dit houdt in dat nog voor maximaal 80% van de loonsom een tegemoetkoming kan worden verkregen.

Het invoeren van een dergelijk plafond is ontstaan vanuit de gedachte dat, nu de beperkende maatregelen grotendeels zijn losgelaten, een omzetverlies van 100% ten opzichte van het kwartaalgemiddelde 2019 niet meer in de lijn der verwachting ligt. Verder wordt op deze manier misbruik en oneigenlijk gebruik nog meer tegengegaan.

Omdat deze maatregel aanpassing vergt van de regeling en het aanvraagsysteem, zal het aanvraagloket enkele weken later dan gepland opengaan.

Voor de TVL is ook overwogen een omzetverliesplafond in te voeren, echter dit bleek onuitvoerbaar.

Bijzonder uitstel van betaling
Zoals reeds in een vorige blog aangekondigd, is het nog mogelijk om tot 1 oktober (verlenging van het) bijzonder uitstel van betaling aan te vragen; eerder was dit mogelijk tot 1 juli.

Beëindiging coronasteunpakket
Verder geeft het kabinet aan vooralsnog geen reden te zien de coronasteunregelingen nogmaals te verlengen tot en met het vierde kwartaal 2021. Mochten de maatregelen echter weer strikter worden, dan bekijkt het kabinet opnieuw of verlenging van het coronasteunpakket geboden is.

Heeft u vragen over het coronasteunpakket? Neem dan gerust contact met ons op.