Update coronasteunmaatregelen wegens lockdown: NOW aanvraag 3.0 tot en met 27 december

21 december 2020

Wegens de op 14 december aangekondigde lockdown is er een aantal wijzigingen aangebracht in de coronasteunmaatregelen. Hieronder volgt een korte update.

Verplichte start aflossing Tozo lening voor bedrijfskapitaal vanaf 1 juli 2021
De datum waarop moet worden gestart met de aflossing van de lening voor bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo is niet langer 1 januari 2021, maar 1 juli 2021. Voor die tijd hoeft nog niet op de lening te worden afgelost. Daarnaast wordt ook de renteopbouw tijdelijk stopgezet tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Ook wordt de termijn waarin de lening moet zijn afgelost met een half jaar verlengd; deze bedraagt nu 3,5 jaar.

De Tozo lening kan tot en met maart 2021 worden aangevraagd. De Tozo ondersteuning in levensonderhoud kan, zoals bekend, ook worden aangevraagd tot en met maart 2021, maar heeft slechts terugwerkende kracht tot de eerste dag van de maand waarin wordt aangevraagd. Wij zijn voor onze klanten aan het inventariseren of, gezien de nieuwe situatie, zij in aanmerking kunnen komen voor de Tozo. Denkt u zelf in aanmerking te komen voor deze regeling? Laat ons dit dan gerust weten. Wij kunnen dan met u naar een eventuele aanvraag kijken.

Aanvraag NOW 3.0 kan nog tot en met 27 december
De aanvraagperiode voor de NOW 3.0 liep in eerste instantie af op 13 december 2020. Gezien de aangescherpte coronamaatregelen wordt de aanvraagperiode verlengd; aanvragen kan nog tot en met 27 december 2020. Wij hebben reeds voor een aantal klanten aanvragen voor NOW 3.0 verzorgd en zijn nu aan het inventariseren welke klanten als gevolg van de lockdown alsnog in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Indien u zelf denkt dat u in aanmerking komt voor de NOW 3.0 en is nog geen aanvraag gedaan, neem dan spoedig contact met ons op. Wij kunnen samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de coronasteunmaatregelen. Heeft u vragen? Wij helpen u hier graag mee verder.