Update coronasteunmaatregelen: wijziging terugbetalingsbeleid en Tozo 3.0

30 september 2020

 

Onlangs heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen, gezien de sterke toename van het aantal besmettingen, weer aan te scherpen. In het verlengde daarvan heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de eerder aangekondigde voorwaarden van de coronasteunmaatregelen. De belangrijkste nu bekende wijzigingen betreffen het terugbetalingsbeleid na bijzonder uitstel van betaling en de voorwaarden voor Tozo 3.0. Hieronder gaan wij dan ook kort in op de wijzigingen van deze regelingen.

Wijziging terugbetalingsbeleid na bijzonder uitstel van betaling

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet haar beleid gepubliceerd inzake terugbetaling van de gedurende het bijzonder uitstel van betaling opgebouwde belastingschuld. Op 29 september 2020 is het oorspronkelijke terugbetalingsbeleid verruimd. Lees hier verder. 

Neem bij vragen omtrent deze regeling gerust contact met ons op!

Wijziging voorwaarden Tozo 3.0

Het kabinet heeft besloten de eerder aangekondigdebeschikbare geldmiddelentoets niet in te voeren als voorwaarde voor Tozo 3.0. Eerder bestond het voornemen om vanaf 1 oktober alleen nog een Tozo-uitkering te verstrekken aan ondernemers die geen hoger bedrag dan € 46.520 aan liquide middelen tot hun beschikking hebben. Het kabinet vindt een dergelijke aanscherping van de voorwaarden gezien de nieuwe coronamaatregelen (voorlopig) niet op zijn plaats. De partnerinkomenstoets, die ook al gold onder Tozo 2.0, blijft wel gehandhaafd. Lees hier verder. 

Bij vragen over Tozo 3.0 kunt u bij ons terecht.