Update: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB en verlenging overeenkomst met België inzake thuiswerken grensarbeiders tijdens Corona

3 juli 2020

Per 30 juni jongstleden kan een aanvraag worden gedaan voor de tegemoetkoming Vaste Laste MKB. Het doen van een aanvraag is mogelijk tot en met 30 oktober 2020. Wij informeerden u hierover in onze blog van 26 juni. In deze blog behandelen wij kort de inhoud van de regeling en de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen.

Veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn direct getroffen door de (verplichte) sluiting of het ontmoedigen van klanten om te komen in verband met Covid-19. Ook nu door de versoepelingen van de maatregelen sommige branches weer open gaan, zijn ondernemingen niet altijd in staat een normale omzet te draaien en/of het geleden omzetverlies in te halen. De vaste lasten blijven tegelijkertijd (vaak) gewoon doorlopen. Met behulp van de TVL kan daarom een eenmalige tegemoetkoming voor de periode juni tot en met september worden verkregen in deze kosten voor de meest ernstig getroffen sectoren.

De TVL is de opvolger van Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), en is daarom ook bestemd voor dezelfde ondernemingen die, doordat zij door de coronacrisis zijn getroffen, in aanmerking kwamen voor de TOGS. Wel gelden er een aantal andere en aanvullende voorwaarden, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:

  • De onderneming valt onder de definitie van het MKB. De belangrijkste voorwaarde om aan deze definitie te voldoen is het in dienst hebben van maximaal 250 werknemers;
  • De onderneming is opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister vóór 15 maart 2020;
  • Er dient in de maanden juni tot en met september 2020 een omzetverlies van minimaal 30% te zijn in vergelijking met – uitzonderingen daargelaten – de omzet in juni tot en met september 2019 (de referentieperiode);
  • De onderneming dient in beginsel een forfaitair bepaald bedrag van minimaal € 4.000 aan vaste lasten te hebben in de periode juni tot en met september 2020. Dit bedrag wordt berekend door het voor verschillende sectoren bepaalde vastelastenpercentage te vermenigvuldigen met de referentieomzet. Aantonen van de daadwerkelijke vaste lasten is niet nodig;
  • De onderneming staat met zijn hoofd- en/of nevenactiviteit(en) geregistreerd onder minimaal één van de vastgestelde SBI-codes;
  • De onderneming heeft minimaal één fysieke, bij de KvK geregistreerde vestiging in Nederland met een ander adres dan het privéadres van de ondernemer. Ook hierop gelden voor sommige sectoren uitzonderingen.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de forfaitair vastgestelde vaste lasten en is minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 per onderneming. Bij de toekenning van de aanvraag wordt een voorschot uitbetaald van 80% van de berekende tegemoetkoming. Later dient om vaststelling van de definitieve tegemoetkoming te worden verzocht (vóór 1 april 2021).

Wij nemen, zoals in onze eerdere nieuwsbrief vermeld, binnenkort contact op met onze klanten waarvoor wij de TOGS hebben aangevraagd, om de mogelijkheden van de TVL voor hen te bekijken. Hebben wij geen TOGS-aanvraag voor u verzorgd, maar wenst u hulp bij het bepalen of u in aanmerking komt voor de TVL en/of bij de aanvraag daarvan, neem dan gerust contact met ons op!

Meer info over deze regeling, zoals de overige voorwaarden en de berekeningswijze van de tegemoetkoming, vindt u in onze blog over de TVL.

Tweede verlenging overeenkomst met België inzake thuiswerken grensarbeiders tijdens Corona

België en Nederland sloten al eerder een akkoord over thuiswerken tijdens Corona en dit akkoord is verlengd, waardoor de regeling doorloopt tot 31 augustus 2020.

Afgesproken is dat thuiswerkdagen belast mogen worden in het land waar gewerkt zou zijn als men niet gedwongen thuis had moeten werken. Dus het reguliere arbeidspatroon wordt fictief doorgetrokken naar de periode van verplicht thuiswerken.

De grensarbeider mag kiezen of hij van deze regeling gebruikmaakt. De grensarbeider dient in het kader van de belastingaangifte in België en Nederland de volgende bewijsstukken te kunnen aanleveren aan de fiscale administraties: lees verder.