Vennootschapsbelasting; aan- en verkoopkosten deelnemingen

10 juli 2016

Aan- en verkoopkosten voor een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Op basis van een WOB-verzoek is het beleid van de belastingdienst hieromtrent openbaar gemaakt. Het betreft standpunten van de kennisgroep binnen de belastingdienst die zich hiermee bezig houdt. Wil sprake zijn van aan- en verkoopkosten die niet aftrekbaar zijn, dient er een causaal verband te zijn tussen de kosten en de aan- en verkoop van de deelneming. De bewijslast ligt bij de belastingdienst. Volgens de kennisgroep vallen ook interne kosten zoals salariskosten die toerekenbaar zijn aan een aan- of verkoop van een deelneming onder de aftrekbeperking. Wij vinden dit standpunt wel erg ver gaan. De kennisgroep neemt ook standpunt in vanaf wanneer sprake is van aankoopkosten. Kosten die alleen betaald worden als de transactie doorgaat zouden geheel niet aftrekbaar zijn. Kosten voor een niet doorgegane transactie zijn wel aftrekbaar, tenzij deze later toch nog nut afwerpen, althans volgens de kennisgroep.