Wat verandert er in 2016?

10 november 2015

Voor de werkgever gaat opnieuw het nodige veranderen in 2016. Hierbij een aantal wetswijzigingen op een rij:

 • Werknemers krijgen het recht om hun werkgever te verzoeken de arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats te veranderen;
 • Een werknemer met een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding heeft niet eerder recht op WW-uitkering dan vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen. Een vaststellingsovereenkomst biedt in dit soort gevallen geen soelaas meer.
 • De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte voor werknemers die AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt beperkt tot maximaal 13 weken;
 • De mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan met AOW-gerechtigden wordt verruimd;
 • Voor AOW-gerechtigden gaat een opzegtermijn van 1 maand gelden, ongeacht de duur van het dienstverband;
 • De maximale transitievergoeding gaat omhoog;
 • ‘Geen arbeid, geen loon, tenzij’ wordt waarschijnlijk ‘Geen arbeid, wel loon, tenzij’;
 • Het zogenoemde meerlingenverlof (= langer zwangerschapsverlof voor zwangere werknemer(s) van meerling) zal worden geïntroduceerd;
 • De VAR verdwijnt en voorbeeldovereenkomsten komen daarvoor in de plaats;
 • De bijtelling privégebruik auto van de zaak wijzigt;
 • Er zal – naar alle waarschijnlijkheid – een meldingsplicht gaan ontstaan voor buitenlandse werkgevers, die werknemers aan het werk zetten in Nederland;
 • Er ontstaat een verplichte girale betaling van het wettelijk minimumloon;
 • De AOW-leeftijd gaat omhoog;
 • De arbeidskorting wordt verhoogd.