Verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woning drijft huizenprijzen op

27 juli 2020

Economen van de Rabobank zijn van mening dat de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning moet worden afgeschaft. Volgens hen drijft de vrijstelling, die sinds 2017 – opnieuw – is ingevoerd in de Successiewet, de huizenprijzen op. Het aantal ouders dat hun kinderen de ‘jubelton’ schenkt ten behoeve van de eigen woning, is in de laatste jaren verdubbeld. Dit zorgt ervoor dat de aankoop van een eigen woning voor starters op de woningmarkt die geen vermogen geschonken krijgen van hun ouders onbereikbaar wordt. Starters die een dergelijke schenking wel ontvangen, kunnen veelal hogere bedragen bieden, met als gevolg dat de huizenprijzen stijgen. Volgens de Rabobank-economen schiet de verhoogde schenkingsvrijstelling zijn doel – ondersteuning van starters of mensen met een lager inkomen bij de investering in een eigen woning – dan ook voorbij. Naast de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zijn ook schaarste, ruimere leennormen en een lage rente debet aan de torenhoge huizenprijzen. Voorlopig zijn er nog geen plannen om de verhoogde schenkingsvrijstelling af te schaffen.