Verhuurders opgelet: Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022!

23 mei 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn in alle woningen rookmelders verplicht. Een goedgekeurde rookmelder is verplicht op elke verdieping waarin wordt gewoond en is tevens verplicht bij vluchtroutes. De verplichting per 1 juli is gekomen door een aanpassing van het Bouwbesluit. In dit besluit staan alle voorschriften waaraan een veilige woning dient te voldoen.

In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van de rookmelders. Echter, de huurder kan worden aangesproken op het vervangen van de batterijen van een rookmelder. Worden niet in elke bewoonde kamer en vluchtroute rookmelders geplaatst? Dan kan dit worden aangeduid als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De verhuurder dient het gebrek te herstellen en bij uitblijven van herstel kan de gemeente aan de verhuurder een boete opleggen.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de gemeente vanaf 1 juli 2022 elke woning gaat controleren op de aanwezigheid van rookmelders echter steekproefsgewijze controle is mogelijk. Ook kan de gemeente bij klachten van bijvoorbeeld huurders handhavend optreden. Zorg er dus voor dat je per 1 juli 2022 alle bewoonde kamers en vluchtroutes van een goedgekeurde rookmelder voorziet!

Heb je vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op.