Visionplanner als hulpmiddel voor uw managementinformatie

10 oktober 2015

Binnen MAG zijn wij als innovatieve organisatie continue bezig met de kwalitatieve verbetering van de informatievoorziening aan u. In het voorjaar 2015 hebben wij enkele software programma’s getest en een pilot gedraaid. Wij hebben hieruit geconcludeerd dat een integratie van “visionplanner cloud” zowel onze behoeften als uw behoeften van informatievoorziening beter voorziet dan de tot op heden gebruikte software.

Visionplanner is een hulpmiddel voor ondernemers die continu op de hoogte willen zijn van de voor hen relevante managementinformatie. Op ieder moment dat uw administratie bijgewerkt is ziet u in de cloud hoe u ervoor staat. Qua omzet, winst, debiteurenstand, cashflow, prognose versus realiteit, et cetera. In cijfers maar ook grafisch weergegeven.

De zomermaanden hebben wij gebruikt om onze klanten die reeds gebruik maakten van onze oude software over te zetten op visionplanner cloud. Uiterlijk 30 september 2015 ontvangt u van ons een uitnodiging voor verdere informatie hierover. Wij zullen dit aan u presenteren middels een online demo maar ook medio oktober een event organiseren met als voornaamste onderwerp: de digitale administratie.