Voor de zwaarst getroffen ondernemers door coronaciris: TOGS-maatregel directe vaste tegemoetkoming in de vorm van gift € 4000,- door overheid

10 april 2020

TOGS is een directe vaste tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 die door de overheid wordt verstrekt voor de zwaarst getroffen ondernemers.
Op 27 maart jl. is het Noodloket geopend voor ondernemers die zwaar zijn getroffen door de corona-crisis. De regeling wordt ook wel TOGS genoemd: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die door de getroffen maatregelen van de overheid directe gevolgen ondervinden. Het gaat om ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met de door de overheid geselecteerde SBI-codes. De overheid heeft op 7 april j. besloten de lijst met SBI-codes aan te vullen. Hierdoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, ook toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

Naast de aanvulling van SBI-codes heeft de overheid een nadere toelichting gegeven op het ‘vestigingsvereiste’. De hoofdregel is namelijk dat de onderneming waarvoor de TOGS-regeling wordt aangevraagd, een fysieke vestiging buiten de eigen woning moet hebben. De enige uitzondering hierop vormden eet- en drinkgelegenheden. Op 7 april jl. heeft de overheid laten weten dat zij zich realiseert dat de hoofdregel niet altijd recht zal doen aan de feitelijke situatie. In sommige sectoren kan een onderneming wél gevestigd zijn op het woonadres én er tegelijkertijd sprake zijn van omvangrijke periodieke lasten. Daarom komen bijvoorbeeld hippische ondernemingen, kappers en schoonheidsspecialisten met een zaak aan huis mogelijk alsnog in aanmerking voor de TOGS-regeling. Er zal in dat geval wel een extra aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten en de vaste bedrijfslasten een zekere omvang hebben.