Voorbelasting business seats voetbalstadion

22 oktober 2018
voetbal, belastingen, business, seats, Consilio, stadion, boekhouding

De Hoge Raad (de hoogste rechtsprekende-instantie in Nederland) heeft recent uitspraak gedaan over eventuele toepassing van het ‘Besluit uitsluiting vooraftrek voor personeelsvoorzieningen’ (BUA) in geval van business seats in een voetbalstadion.

De keuze om een sportwedstrijd of een ander recreatief evenement te bezoeken is in het algemeen een persoonlijke keuze van de bezoeker en dient daarom de privédoeleinden van de bezoeker.

Dit geldt volgens de Hoge Raad ook voor werknemers die gebruik maken van zitplaatsen die de werkgever heeft gehuurd. Het is de inspecteur toegestaan om in dergelijke gevallen te veronderstellen dat sprake is van een BUA-post. Echter, als er (potentiële) zakenrelaties meegaan bestaat er in beginsel wél recht op aftrek van voorbelasting. De ondernemer zal, indien de inspecteur daarom vraagt, een lijst van bezoekende relaties moeten overleggen. Als het personeel meegaat met het oog op het begeleiden van zakenrelaties, is het BUA voor het personeel niet van toepassing.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.