Voorjaarsnota 2022 – Fiscale maatregelen Box 2 en 3 en heffingskortingen

30 mei 2022
De voorjaarsnota is op 20 mei naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat, naast de bijstelling van de begroting van 2022, deze keer ook een vooruitblik op de begrotingen voor de jaren na 2022. Dit geeft de Tweede Kamer ruimer de tijd om de in de koker zittende beleidsmaatregelen te beoordelen. De volledige begroting wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting, box 2 en 3 en heffingskortingen.
Verhoging heffingvrije vermogen box 3 van de baan
De voorgenomen verhoging van het heffingvrije vermogen van € 50.650 (2022) naar € 80.000 zou in drie stappen gebeuren. Deze voorgenomen verhoging wordt, blijkens de voorjaarsnota, niet doorgezet.
Tweeschijventarief in box 2 vanaf 2024
Waar het box 2-tarief nu nog 26,9% bedraagt, ongeacht de hoogte van de inkomsten in deze box, wordt vanaf 2024 een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Voor inkomsten tot een bedrag van € 67.000 per persoon geldt dan het basistarief van 26%, voor het meerdere geldt een tarief van 29,5%.
Vanaf 2025 ook box 2- en box 3-inkomen meegenomen in afbouw algemene heffingskorting
Vanaf 2025 gaat ook het box 2- en box 3-inkomen meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Personen die vooral box 2- of box 3-inkomen ontvangen, krijgen daarmee ook een lagere algemene heffingskorting toegekend.
Streep door voorgenomen verhoging ouderenkorting
Blijkens het coalitieakkoord zou de ouderenkorting verhoogd worden met € 376, maar op grond van de voorjaarsnota gaat deze verhoging niet door. Het terugdraaien van de verhoging raakt met name ouderen met (hoge) middeninkomens.
Vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact met ons op!