Voorjaarsnota 2022 – Fiscale maatregelen omzetbelasting

31 mei 2022

De voorjaarsnota is op 20 mei naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat, naast de bijstelling van de begroting van 2022, deze keer ook een vooruitblik op de begrotingen voor de jaren na 2022. Dit geeft de Tweede Kamer ruimer de tijd om de in de koker zittende beleidsmaatregelen te beoordelen. De volledige begroting wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen op het gebied van de omzetbelasting.

Verlagingen btw en accijnzen ter demping hoge energiekosten

Het btw-tarief op energie is voor het jaar 2022 verlaagd van 21% naar 9%. Daarnaast zijn de accijnzen op benzine en diesel dit jaar met 21% verlaagd. Deze maatregelen lopen tot het einde van 2022 en zijn genomen om de gevolgen van de hogere energiekosten te dempen.

Btw-nultarief op zonnepanelen

Het kabinet wil met ingang van 2023 het btw-nultarief laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Zie ook onze eerder geschreven blog.

Aanpassing margeregeling kunstvoorwerpen

Vanwege de btw-tarievenrichtlijn mag vanaf 2025 de margeregeling door wederverkopers niet worden toegepast als deze het kunstvoorwerp hebben ingekocht tegen het verlaagde btw-tarief.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2025

Op basis van de Richtlijn kleineondernemersregeling moet per 2025 de nieuwe KOR te zijn geïmplementeerd. Het belangrijkste verschil met de huidige KOR is dat een ondernemer de KOR ook gaat kunnen toepassen in andere lidstaten. Hij dient zich daarvoor aan te melden in de lidstaat van vestiging.
Vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact met ons op!