Voorjaarsnota 2022 – Overige fiscale maatregelen

31 mei 2022

 De voorjaarsnota is op 20 mei naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat, naast de bijstelling van de begroting van 2022, deze keer ook een vooruitblik op de begrotingen voor de jaren na 2022. Dit geeft de Tweede Kamer ruimer de tijd om de in de koker zittende beleidsmaatregelen te beoordelen. De volledige begroting wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Verlaging schijfgrens vennootschapsbelasting

De huidige schijfgrens van € 395.000 wordt vanaf 2023 verlaagd naar € 200.000; vanaf een belastbare winst van € 200.000 geldt dan het hoge Vpb-tarief van 25,8% (2022).

Tarief overdrachtsbelasting gewijzigd per 2023

Waar in het coalitieakkoord nog werd gesproken van een verhoging van het overdrachtsbelastingtarief voor niet-eigen woningen van 8% naar 9%, is het voornemen nu om dit tarief te verhogen naar 10,1% per 2023.

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd van € 106.671 (2022) naar € 27.231 en komt daarmee op hetzelfde bedrag als de bestaande generieke eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind.

 

Vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact met ons op!