Vraag de BTW op zonnepanelen terug vóór 1 juli 2020

15 juni 2020

Indien u in 2019 zonnepanelen heeft aangeschaft verstrijkt de termijn voor het terug vragen van de BTW op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten op 1 juli 2020.
Na deze datum loopt u het risico dat u de BTW niet terugkrijgt.

Voor het terugvragen van genoemde BTW geldt sinds vorig jaar een uiterste termijn. De BTW-teruggaaf dient te worden aangevraagd binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, behoudens uitzonderingssituaties. Bij aanschaf van panelen in 2019 zal de BTW dus in beginsel vóór 1 juli 2020 teruggevraagd moeten worden.

Na het verstrijken van de uiterste termijn kan de BTW alleen nog worden teruggevraagd door middel van een ambtshalve verzoek om teruggaaf. Dit ambtshalve verzoek moet worden ingediend binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen in gebruik zijn genomen. Voor de jaren 2015 t/m 2018 is dat in 2020 nog mogelijk. Bij een verzoek om ambtshalve teruggaaf bent u als aanvrager afhankelijk van de medewerking van de Belastingdienst. Indien de Belastingdienst uw verzoek afwijst heeft u helaas niet de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan.

Heeft u in de periode 2015 t/m 2019 zonnepanelen aangeschaft en inzake het voorgaande nog géén actie ondernomen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.