Wat te doen bij verborgen gebreken koopwoning?

25 maart 2021

In beginsel koopt u een woning in de staat zoals deze zich bevindt op het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst. Vaak staat hierbij in de koopovereenkomst omschreven dat u deze woning koopt inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. In sommige gevallen kunt u de verkoper toch aansprakelijk stellen indien na levering van de woning gebreken worden geconstateerd die u niet eerder zijn opgevallen.

Een verkopende partij kan aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van een ernstig gebrek of indien deze een gebrek ten onrechte niet heeft gemeld, terwijl deze hier wel van af wist.

Een verkoper dient alle gebreken aan een woning – waarvan hij weet heeft – te melden aan de koper. Dit wordt ook wel de “mededelingsverplichting” genoemd. Indien een verkoper zijn mededelingsverplichting schendt, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gehouden. U dient dan wel te bewijzen dat de verkoper van het gebrek afwist ten tijde van de verkoop.

Daarnaast staat vaak in een koopcontract dat de woning “de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik van de woning”. Indien u wordt geconfronteerd met grote lekkages, slechte fundering of betonrot kan sprake zijn van een niet normaal gebruik van de woning. Deze ernstige gebreken geven u dan een recht de verkoper hierop aan te spreken en bijvoorbeeld een schadevergoeding te eisen.

U heeft als kopende partij aan de andere kant wel een onderzoeksverplichting. Dit wil zeggen dat u zelf onderzoek naar de staat van de woning voor de koop dient te verrichten. Hoe diep dit onderzoek moet gaan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien bijvoorbeeld tijdens de bezichtiging al sprake is van een lekkage, dient u hierop door te vragen en zo nodig aanvullend onderzoek te verrichten. Doet u dit niet dan zal het lastiger worden de verkoper hierop aan te spreken. Heeft u een (bouw)technisch onderzoek voor de koop laten uitvoeren en constateert u naderhand gebreken, dan is de kans groter dat u de verkoper hierop kunt aanspreken. De onderzoeksverplichting van koper en de mededelingsverplichting van verkoper zullen dus altijd tegen elkaar worden afgewogen.

Let daarnaast ook op extra bepalingen in de koopovereenkomst. Staat in uw koopcontract een ouderdomsbeding of asbestclausule? Dan zal het lastiger zijn de verkoper voor gebreken die hiermee verband houden aan te spreken.

Meer informatie over de koop van woningen of verborgen gebreken bij koopwoningen? Neem contact met ons op via moc.oilisnoc@xkirdneh.euqinad of stuur een WhatsApp naar 06-47 36 77 90 voor meer informatie.