Welke vereisten worden aan een proeftijdbeding gesteld?

11 februari 2022
Voor werkgevers loont het de moeite om te investeren in een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure. Helaas blijkt dit echter niet altijd soelaas te bieden en blijkt het vaak lastig
om een goede inschatting te maken van de potentie van toekomstige werknemers in een (of meerdere) kennismakingsgesprek(ken). Werkgevers hebben dan ook baat bij het opnemen van een proeftijd in het arbeidscontract zodat ze beter kunnen beoordelen of een werknemer in de organisatie past. Maar welke vereisten zitten er nu aan een proeftijdbeding?
Voor beide partijen gelijk
Ten eerste dient een overeengekomen proeftijd voor zowel werkgever als werknemer gelijk te zijn. Een proeftijd die verschilt voor werkgever en werknemer is op grond van de Nederlandse wet niet toegestaan.
Schriftelijk
Ten tweede dient een proeftijdbeding altijd schriftelijk overeengekomen te worden. Een mondeling overeengekomen proeftijd is niet toegestaan. Let wel, het is niet altijd noodzakelijk dat een proeftijdbeding is overeengekomen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Aan het schriftelijkheidsvereiste wordt namelijk ook voldaan indien dit is overeengekomen in een CAO, addendum of bijvoorbeeld via een personeelshandboek welke in de arbeidsovereenkomst is geïncorporeerd.
Maximale duur
Verder is de duur van de maximale proeftijd afhankelijk gesteld van de duur van de overeenkomst. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor ten hoogste zes maanden mag geen proeftijd opgenomen worden. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, kan ten hoogste één maand proeftijd worden overeengekomen. Let wel, in een CAO kunnen afwijkende regels staan opgenomen. In een arbeidsovereenkomst van langer dan twee jaar of voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen. Een proeftijd die de maximale duur overschrijdt is nietig. De arbeidsovereenkomst geldt in dat geval als aangegaan zonder proeftijd.
Heb je vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op.