Werken in dienstbetrekking of als zelfstandige: de zaak UBER/ FNV.

28 april 2023

Op 13 september 2021 heeft de rechtbank in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in een rechtszaak tussen FNV en Uber.  Uber is een bedrijf dat mensen in contact brengt met taxichauffeurs. Volgens Uber zijn de chauffeurs zelfstandig ondernemer. FNV is het daar niet mee eens. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de chauffeurs werknemers zijn, hierdoor volgde het besluit dat Uber gebonden is aan de CAO en deze moet naleven. Uber is tegen dit besluit in hoger beroep gegaan. Ook heeft Uber om een uitstel van het naleven van de CAO gevraagd.  In deze blog gaan we kort uitleggen hoe de kantonrechter tot deze beslissing is gekomen en wat de huidige ontwikkelingen zijn in deze zaak.

Iemand is werknemer als diegene een arbeidsovereenkomst heeft. Er moet dan aan drie elementen zijn voldaan namelijk: (persoonlijk verrichten van) arbeid, loon en gezagsverhouding. De kantonrechter oordeelde dat aan deze vereisten is voldaan.

Arbeid

De chauffeurs verrichten arbeid voor Uber door mensen te vervoeren met behulp van de Uber-app. Dit is belangrijk voor Uber, omdat haar een percentage van de ritprijs toekomt. De chauffeurs moeten akkoord gaan met de door Uber gestelde voorwaarden om te kunnen worden toegelaten op de Uber-app. Hieruit volgt dat zij een overeenkomst aangaan met Uber om vervoerdiensten aan te bieden. De chauffeurs moeten een selfie van zichzelf maken, zodat Uber kan controleren of de chauffeurs persoonlijk de arbeid verrichten.

Loon

Uber krijgt volgens de Uber-app de aanvraag voor de taxirit en bepaalt vervolgens via het algoritme aan welke chauffeur de rit wordt aangeboden, de route en de verwachte ritprijs. Uber ontvangt na de rit de ritprijs en betaalt de chauffeur. Op de ritprijs wordt 25% aan servicekosten ingehouden. De ritprijs vormt het loon voor het vervoer van de passagiers.

Gezagsverhouding

De chauffeurs moeten akkoord gaan met de regels van Uber om ritten te kunnen uitvoeren via de Uber-app. Hierdoor bepaalt Uber de voorwaarden waaronder de chauffeurs werken, welke alleen door Uber kunnen worden gewijzigd.  De chauffeurs kunnen niet alleen de ritten accepteren die hen het meeste voordeel geven. Als er klachten zijn, beslist Uber wat er moet gebeuren. De rechter oordeelde dat er een gezagsverhouding is door deze omstandigheden.

Hoe nu verder?

Aangezien FNV door de rechter gelijk heeft gekregen, betekent dit in eerste instantie dat Uber gebonden is aan de CAO en deze moet naleven. Uber stelde tegen deze beslissing hoger beroep in bij het hof van Amsterdam. Ook verzocht Uber de uitvoering van de beslissing uit te stellen, zodat ze niet verplicht zijn om de CAO te volgen, zolang er nog geen einduitspraak is gedaan. Het hof heeft besloten om deze eis goed te keuren. Het is namelijk mogelijk dat Uber in hoger beroep alsnog gelijk krijgt. Ook gaat het hier niet alleen om de belangen van FNV en Uber, maar ook van de chauffeurs. Zij hebben volgens het hof niks aan een onzekere situatie, totdat het hof een beslissing heeft genomen. Er zal zo meer duidelijkheid komen wanneer het hof een definitief besluit heeft genomen.

Vragen over jouw specifieke arbeidsrelatie? Neem dan gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad, we vertellen je hier graag meer over.