Werkgevers met thuiswerkende grenswerkers opgelet: meldplicht overheid!

11 januari 2023

Heeft je Nederlandse onderneming in België wonende werknemers in dienst die minder dan 25% van hun arbeidstijd vanuit thuis werken? Of heeft je Belgische onderneming in Nederland wonende werknemers in dienst die minder dan 25% van hun arbeidstijd vanuit thuis werken? Let er dan op dat – uitzonderingen daargelaten – een meldplicht bij de overheid geldt voor deze werknemers. Gezien de onbekendheid van deze verplichting voor werkgevers met grensarbeiders in dienst, leggen wij in deze blog in grote lijnen uit wanneer de verplichting voor het doen van een melding bestaat.

Voor de Nederlandse werkgever in de bovengenoemde situatie geldt dat een zogeheten ‘Limosa-melding’ moet worden gedaan bij de Belgische overheid. Limosa staat voor ‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie’. De melding moet worden gedaan voor iedere werknemer die niet onderworpen is aan de sociale zekerheid in België en die tijdelijk dan wel deeltijds in België komt werken. Dit geldt dus óók voor werknemers die in België wonen en minder dan 25% van hun arbeidstijd vanuit thuis werken. Na het doen van de melding ontvang je een meldingsbewijs Limosa-1, die je te allen tijden moet kunnen overleggen vanaf de aanvang van het werk in België; het is dus van belang dat de Limosa-melding voorafgaand aan het werken vanuit België wordt gedaan. Zonder het meldingsbewijs loop je risico op strafrechtelijke en administratieve sancties. Het doen van de melding dient online te gebeuren. Daartoe dient eerst een gebruikersaccount te worden aangemaakt, waarmee de melding vervolgens kan worden gedaan. Klik hier voor meer informatie.

Belgische werkgevers met in Nederland wonende werknemers die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid in hun woonland – dus ook diegenen die minder dan 25% van hun arbeidstijd vanuit thuis werken – moeten een melding doen bij de Nederlandse overheid op basis van de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). Ook deze melding dient via een online loket te worden gedaan. Klik hier voor meer informatie. Ook hier geldt dat de melding voorafgaand aan het werken in Nederland dient te gebeuren, met een risico op boete(s) bij het niet tijdig melden.

Is één van bovenstaande situaties op jou als werkgever van toepassing en heb je hierover advies nodig? Neem dan contact met ons op!