Werkgevers opgelet! Laatste ontwikkelingen Kaderovereenkomst (telewerken)

29 juni 2023

In onze vorige blog van 31 mei 2023 hebben we je al verteld over de Kaderovereenkomst die op 1 juli 2023 in werking treedt. Volgens de Kaderovereenkomst kunnen werknemers tot 50% van hun totale arbeidstijd telewerken in hun eigen land, zonder dat dit invloed heeft op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Met deze blog brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen hiertoe. Als werkgever dien je mogelijk tijdig actie te ondernemen wanneer jouw werknemer aan telewerken doet.

Nederland heeft ondertussen samen met andere landen zoals Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Liechtenstein, België, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije, Noorwegen en Finland de Kaderovereenkomst ondertekend. Indien je een beroep wil doen op de Kaderovereenkomst dien je een aanvraag in te dienen bij het bevoegde overheidsorgaan van het land waarin de werkgever is gevestigd. Indien de werkgever in Nederland zit, is dit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bij de SVB verloopt de aanvraag via hun website. Een A1-verklaring (bewijs van sociale verzekering) die bij goedkeuring van de aanvraag wordt afgegeven, is geldig voor maximaal drie jaar en kan worden verlengd. Als je geen aanvraag indient, gelden de algemene Europese regels. De belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van de Kaderovereenkomst zijn: 1) Je bent werknemer. 2) Je werkt voor één of meerdere werkgevers die gevestigd zijn in dezelfde staat, welke tevens de overeenkomst dient te hebben ondertekend. 3) Je woont in een staat die ondertekend heeft, niet zijnde de staat waar je werkgever is gevestigd. 4) Je telewerkt tussen 25% en 50% van de totale werktijd in je woonland.  

Terugkomend op het voorbeeld uit onze vorige blog, waarbij een werknemer 45% van zijn tijd aan telewerken besteedt en daarnaast voor 20% van zijn tijd klanten bezoekt in zijn woonland. Uit de tekst van de Kaderovereenkomst blijkt dat deze niet bedoeld is voor dergelijke situaties. Dit is ons ook bevestigd tijdens contact met de SVB.

Als werkgever loop je mogelijk vanaf 1 juli 2023 tegen een registratie verplichting in het woonland van een werknemer aan, wanneer deze tussen de 25% en 50% van de tijd aan telewerken besteedt. Dit kan leiden tot een toename van administratieve lasten. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om tijdig een beroep te doen op de Kaderovereenkomst.

Als je na het lezen van deze blog nog vragen hebt, of als je hulp nodig hebt bij het indienen van een aanvraag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om je te helpen!