Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

10 juni 2016

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon (WML) is opnieuw uitgesteld. Ditmaal is de inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2017. Per 1 januari 2017 dient het netto equivalent van het geldende wettelijke minimumloon aan de werknemer te worden uitgekeerd. Inhoudingen zonder wettelijke basis zijn in beginsel verboden. Onder bepaalde voorwaarden zijn huisvestingskosten en de nominale premie Zorgverzekeringswet uitgezonderd van dit verbod. In het kader van de WAS zijn al een aantal maatregelen van kracht gegaan, zoals onder meer:
i.   transparante loonstrook (specificatie van de onkostenvergoedingen).
ii.  girale uitbetaling van het WML.
iii. bedrijven die een overtreding begaan kunnen publiekelijk bekend worden gemaakt (Naming & Shaming).