Wetgeving:auto van de zaak: het autokostenforfait in 2018?

11 april 2018

Het autokostenforfait is niet van toepassing als blijkt dat er minder dan 500 kilometer privé wordt gereden op jaarbasis. De volgende redenering kan dan logisch lijken in het volgende voorbeeld: een auto van de zaak wordt van 1-1-2018 tot en met 1-3 2018 gereden met een bijtelling. Vanaf 1-4-2018 wordt een sluitende kilometeradministratie bijgehouden waaruit blijkt dat er niet meer dan 9/12 * 500 kilometer privé wordt gereden. De auto wordt dan voor 3 maanden bijgeteld via de loonadministratie en overige 9 maanden niet.

De bijtelling van de auto voor privégebruik, het autokostenforfait, wordt op echter op jaarbasis beoordeeld. Dit blijkt uit artikel 13 Bis lid 1 sub b Wet op de Loonbelasting 1964. Dit geldt ook voor de tegenbewijsregeling. Er is geen sprake van een autokostenforfait als op jaarbasis blijkt dat er niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. In het voorbeeld dus voor het gehele jaar bijtelling.

Niet teveel betalen maar wel aan de belastingwetgeving voldoen? Neem contact met ons op. Autorijden is al duur genoeg.