Wettelijke vakantiedagen 2015 zijn vervallen

10 mei 2016

De wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dat betekent dat deze per 1 juli 2016 zijn vervallen. Uiteraard kunt u, als werkgever, ten gunste van de werknemer afwijken van deze termijn. Deze verlofdagen kunnen niet zonder meer worden uitbetaald. Let wel: ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen geldt een (veel) langere termijn. Deze vervallen namelijk pas door verloop van 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.