Wijziging heffingskorting loonbelasting

22 oktober 2018

Buitenlands belastingplichtigen gaan vanaf 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting ontvangen. Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen kunnen echter, onder één voorwaarde, het belastingdeel van de heffingskortingen wel nog via de inkomstenbelasting terugkrijgen.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Een Kwalificerend buitenlands belastingplichtige kan via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in het betreffende jaar het belastingnadeel van de heffingskortingen terugkrijgen. Als voorwaarde geldt dat de Kwalificerend buitenlands belastingplichtige in het voorafgaande jaar ook al ‘Kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ was. Dit geldt dus niet voor buitenlands belastingplichtigen die recent zijn gestart met werkzaamheden in Nederland. Volgens de Staatssecretaris wordt daarmee voorkomen dat de heffingskortingen ten onterechte worden toegekend.

Uitzondering voor inwoners van België

Er geldt een uitzondering voor inwoners van België: voor hen geldt bovenstaande restrictie niet en kunnen zij het belastingdeel van de algemene heffingskorting altijd terugkrijgen, ook als zij niet kwalificeren als ‘Kwalificerend buitenlands belastingplichtige’. Inwoners van België kunnen daarom vanaf het eerste moment dat zij in Nederland werkzaam zijn het belastingdeel van de algemene heffingskorting terugkrijgen via een voorlopige aanslag in Nederland.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.