Wijziging terugbetalingsbeleid na bijzonder uitstel van betaling

30 september 2020

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet haar beleid gepubliceerd inzake terugbetaling van de gedurende het bijzonder uitstel opgebouwde belastingschuld. Zie voor meer informatie onze blog van 31 augustus 2020. Op 29 september 2020 is het oorspronkelijke terugbetalingsbeleid verruimd.

Het verruimde terugbetalingsbeleid houdt in dat de opgebouwde belastingschuld pas vanaf 1 juli 2021 hoeft te worden afgelost. Eerder was deze datum op 1 januari 2021 gesteld. In plaats van de eerder aangekondigde aflossing in 24 maanden mag de belastingschuld daarnaast in 36 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost. Eerder aflossen of meer aflossen dan het vaste maandbedrag staat vrij. Als de periode van 36 maanden te kort is zoekt de belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing. 

Let op: de verschuiving van de datum waarop de betalingsregeling van start gaat (van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021) heeft geen gevolgen voor de einddatum van het verleende bijzonder uitstel.

Het bijzonder uitstel van betaling eindigt in alle gevallen uiterlijk 31 december 2020. Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel dient u binnen de reguliere termijnen te voldoen.

Vanaf 1 oktober 2020 kan enkel nog verlenging worden aangevraagd voor een eerder verleend bijzonder uitstel dat in de periode oktober-december 2020 afloopt en wel tot 31 december 2020.

Het aanvragen van een nieuw bijzonder uitstel van betaling is vanaf 1 oktober 2020 derhalve niet meer mogelijk. Mocht het niet mogelijk zijn om vanaf 1 januari 2021 te voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen, dan kan op basis van de reguliere regels betalingsuitstel worden aangevraagd.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.