Wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 1 augustus 2022

29 juni 2022


Op 1 augustus 2022 zullen een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. Hieronder kun je de belangrijkste wijzigingen vinden.

Verbod op nevenwerkzaamheden in beginsel niet toegestaan

Vaak wordt in arbeidscontracten een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen waardoor werknemers gedurende hun dienstbetrekking geen werkzaamheden elders mogen verrichten. Dit beding is vaak allesomvattend geformuleerd en geldt vaak voor elke activiteit. Door de nieuwe wetswijzigingen mag een werkgever, in beginsel, een werknemer niet langer belemmeren om naast de dienstbetrekking voor een andere werkgever te werken. Neemt een werkgever toch een verbod op nevenwerkzaamheden op in de arbeidsovereenkomst, dan dient hij aan te tonen dat hij hier een goede reden voor heeft. Kan een werkgever geen goede reden geven, dan zal het beding nietig zijn.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verder hebben werknemers recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 augustus 2022 dient een werkgever schriftelijk meer informatie te verstrekken over de essentiële aspecten van de arbeidsvoorwaarden, zoals vakantie- en verlofregelingen, procedures bij ontslag, informatie omtrent werkplek etc. Ook mogen werkgevers niet langer van werknemers verlangen om op onvoorspelbare momenten te werken. In het geval van oproepcontracten dienen werkgevers er dus nog meer aan te doen om een voorspelbaar werkpatroon te creëren. De werknemer wenst de reikwijdte van flexibele arbeidscontracten dus nog meer aan banden te leggen.

Studiekostenbeding niet toegestaan voor verplichte opleidingen

Indien een werknemer een verplichte studie dient te volgen (denk bijvoorbeeld aan bepaalde functies in de zorg of de advocatuur) dan mag een werkgever de kosten niet langer verhalen op de werknemer door middel van een studiekostenbeding. Indien een opleiding niet verplicht is gesteld, door de wet of CAO, dan mag een studiekostenbeding wel nog overeen worden gekomen.
Deze blog is geschreven door Danique Hendrikx, juriste bij Consilio Tax & Law. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad of via 043-7600163.