Wijzigingen innovatiebox

10 september 2016

Voor vennootschapsbelastingplichtigen geldt dat de winst die valt binnen de innovatiebox effectief tegen 5% belast wordt. Op grond van internationale (politieke) ontwikkelingen wordt de regeling voor de innovatiebox gewijzigd. Er is een zogenaamde internetconsultatie over het concept wetsvoorstel hierover.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Het hanteren van een zogenaamde nexusbenadering. Bij uitbesteding van de speur en ontwikkelingswerkzaamheden aan verbonden lichamen komt een deel van de voordelen niet meer in aanmerking voor de innovatiebox.
– Alleen immateriële activa waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven komen in aanmerking.
– Voor “grotere” belastingplichtigen moet bovendien sprake zijn van een octrooi, kwekersrecht, programmatuur of exclusieve licentie.
– Er komt overgangsrecht.
– Er komen additionele administratieverplichtingen.