Wonen in België en onroerend goed in het buitenland

13 juli 2021

De Belgische belastingdienst is, na herhaaldelijk te zijn veroordeeld door het Hof van Justitie van de EU,  gestart met het bepalen van een (fictief) kadastraal inkomen (KI) van door Belgisch Rijksinwoners aangehouden buitenlands vastgoed.

Als je voor het eerst dit jaar een buitenlands onroerend goed hebt aangekocht, dan moet je dit spontaan melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft aangekocht na 31 december 2020 en vóór 25 februari 2021.

De Belgische wetgever probeert het verschil in behandeling op te lossen tussen in België gelegen onroerende goederen en in het buitenland gelegen onroerende goederen. Dit wordt vastgesteld door de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere kadaster) in België, die het kadastraal inkomen vervolgens bekend maakt aan de belastingplichtige. Hiervoor dient de houder van buitenlands onroerend goed in eerste instantie aangifte te doen bij de fiscus. 

Als je op 31 december 2020 al over buitenlands vastgoed beschikte, krijg je de tijd voor de aangifte tot 31 december 2021. Voor zover je in het verleden in je aangifte personenbelasting melding hebt gemaakt van buitenlands onroerend goed, dan zal je in principe rond deze periode een aangifteformulier toegestuurd krijgen van de Belgische belastingdienst. Diezelfde formulieren zouden nogmaals rond september-oktober van dit jaar verzonden worden aan degenen die voor het eerst een buitenlands onroerend goed aangeeft in zijn aangifte van aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020). Als je het formulier niet hebt ontvangen en je hebt onroerend goed in het buitenland dan zal je uit eigen beweging een aangifte moeten indienen. Bij gebrek aan spontane aangifte, kan de fiscus immers een fiscale geldboete opleggen van 250 tot 3.000 Euro.

Als je vragen hebt, neem contact met ons op per mail: ln.thcirtsaam-oilisnoc@snef.adnileb of bel ons 0031-43-7601163.