Wonen in buitenland en loonheffingskorting

22 oktober 2018

Vanaf 2019 bepaalt de woonplaats van de werknemer de in te houden Nederlandse loonheffing. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit verandert vanaf 1 januari 2019.

Vanaf genoemde datum hebben niet-inwoners van Nederland hier géén recht meer op.

Een uitzondering geldt voor inwoners van een lidstaat van de EU, een lidstaat van de EER, Zwitserland en de BES-eilanden. Zij houden namelijk wél recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Iedereen die onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel verzekerd is, heeft ook recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Dat is nu zo en blijft ook na 1 januari 2019 zo geregeld. De wijzigingen die hier worden beschreven gelden alleen voor het belastingdeel van de heffingskortingen.

Vanaf 2019: drie smaken

De wijziging heeft tot gevolg dat er vanaf 1 januari 2019 drie categorieën werknemers zijn:

  1. Inwoner van Nederland: recht op belastingdeel van de heffingskortingen;
  2. Inwoner van EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden: recht op belastingdeel arbeidskorting;
  3. Inwoner van ander land: geen recht op belastingdeel heffingskortingen.

Elke categorie kent volgend jaar zijn eigen loonbelastingtabellen.

Wat betekent dit voor de Nederlandse werkgever

De werkgever moet om het juiste bedrag aan loonheffing te kunnen inhouden bij elke werknemer vaststellen of hij of zij inwoner van Nederland is. Bij veel werknemers is dat niet moeilijk. Maar bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het niet altijd eenvoudig vast te stellen of hij of zij inwoner van Nederland is. Hierbij is onder andere van belang waar het sociale en economische leven van de werknemer zich afspeelt en of de werknemer zich heeft ingeschreven bij een gemeente in Nederland. De werkgever kan ook kijken naar de sociale verzekeringspositie van de werknemer. Bij het beoordelen daarvan is waarschijnlijk ook bepaald waar de werknemer woont. Bij twijfel over de woonplaats van de werknemer kan de werkgever de werknemer vragen om een woonplaatsverklaring te verstrekken. Een dergelijke verklaring kan de werknemer aanvragen bij de belastingdienst waar hij onder valt (in Nederland of in het buitenland).

Wat betekent dit voor uw werknemers

Voor de werknemers die in Nederland wonen verandert er niets. Maar een werknemer die geen inwoner van Nederland is, kan er per maand enkele tientallen euro’s op achteruit gaan. De exacte gevolgen verschillen per werknemer en zijn afhankelijk van de hoogte van het loon en het woonland van de werknemer.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.