Woningverhuurders opgelet: let op maximale huurprijs!

8 juli 2021

Helaas blijken verhuurders van onzelfstandige en zelfstandige woonunits nog steeds niet goed op de hoogte te zijn van maximaal toegestane huurprijzen. Verhuur je een kamer, studio of appartement zorg dan dat je laat controleren of de huurprijs die je hanteert niet te hoog is. Een te hoge huurprijs kan leiden tot vervelende situaties bij de Huurcommissie en/of rechter en tot terugbetaling van de door de huurder teveel betaalde huur.
De maximale huurprijs hangt af van het type woning dat wordt verhuurd. Indien sprake is van kamerverhuur of van de verhuur van een woning, buiten de vrije sector, ben je gebonden aan een maximale huurprijs. Huurders kunnen zelf een schatting maken via een tool die door de Huurcommissie wordt aangeboden. Een huurder die denkt teveel aan huur te betalen kan een verzoek tot verlaging van de huurprijs indienen bij de Huurcommissie. De huurprijs van een woning in de vrije sector (in 2021 vastgesteld op woningen met een huurprijs vanaf 752,33 Euro) kan in beginsel niet door de Huurcommissie worden getoetst, tenzij blijkt dat de vrije sector woning op grond van de puntentelling eigenlijk geen vrije sector woning is en een lagere huurprijs dient te hanteren.
Een huurder met een huurcontract voor onbepaalde tijd kan bovenstaand verzoek bij de Huurcommissie indienen tot 6 maanden na aanvang van de huur. Bij een huurcontract voor bepaalde tijd kan dit nog tot 6 maanden na afloop van het tijdelijke huurcontract. Ook als een huurder dus inmiddels is vertrokken, kun je worden geconfronteerd met een vordering tot verlaging van de huur. Laat dus altijd je maximale huurprijs controleren om discussies in de toekomst te voorkomen.
Consilio kan u helpen met het berekenen van de maximale huurprijs van uw verhuurde woning, kamer, studio of appartement en kan u adviseren om de kamer zo gunstig mogelijk in te richten om een zo hoog mogelijke huur te kunnen vragen. Interesse? Neem gerust contact met ons op via ln.thcirtsaam-oilisnoc@xkirdneh.euqinad.