Woonadressen ondernemers en bestuurders per 1 januari 2022 niet meer zichtbaar in Handelsregister.

31 januari 2022

De Kamer van Koophandel heeft per 1 januari 2022 alle woonadressen afgeschermd van ondernemers en bestuurders. Tot 1 januari 2022 gold dat de woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars openbaar waren. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv, die al langer afgeschermd waren.

De woonadressen zullen enkel nog in te zien zijn door overheidsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, en beroepsgroepen die hier een wettelijke toestemming voor hebben. Denk bijvoorbeeld aan advocaten en deurwaarders. De afscherming bleek noodzakelijk om misbruik van adresgegevens uit het Handelsregister te voorkomen (zoals ongewenste telemarketing en fraude).

Het vestigingsadres van ondernemingen blijft wel zichtbaar. Heb je als ondernemer een vestigingsadres dat gelijk is aan je woonadres, dan zijn deze gegevens nog steeds openbaar. Indien je als ondernemer niet gevonden wenst te worden op je woonadres denk dan na of je het bedrijf elders kunt vestigen (bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw) of gebruik een bedrijfsnaam zonder verwijzing naar je eigen naam. Op deze manier kun je voorkomen dat je privégegevens gemakkelijk op te zoeken zijn op het internet.

Heb je vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op.