Ziek na sporten: ziek door eigen schuld?

21 december 2021

Regelmatig krijgen wij vragen over ziekmeldingen gerelateerd aan het uitoefenen van sport. Hierbij kan gedacht worden aan een mountainbikerit die verkeerd is afgelopen, waarbij de werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt of een blessure die is opgelopen tijdens de voetbalwedstrijd in het weekend, waardoor de werknemer zich ziek heeft gemeld. Werkgevers vragen zich vaak af of ze in dit geval het loon mogen weigeren te betalen. Immers, de werkgever kan er toch niks aan doen dat de werknemer hierdoor niet in staat is te werken?

Op grond van artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verplicht het loon van een zieke werknemer voor ten minste 70% door te betalen (de eerste 52% weken ten minste het minimumloon). De wet geeft hierbij geen onderscheid in de oorzaak van de ziekte. In beginsel maakt het dus niet uit op welke manier werknemers ziek worden en dient werkgever het loon door te betalen. In artikel 7:629 lid 3 wordt echter aangegeven dat indien de ziekte opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt, werkgever het loon niet hoeft door te betalen.

De vraag is dan ook wat onder “opzettelijk” kan worden verstaan. Uit de rechtspraak blijkt dat er in dat geval opzet van de werknemer moet zijn op het ziek worden. Dit is bij bovenstaande voorbeelden vaak niet aan de orde. Iemand die van zijn paard valt en daardoor arbeidsongeschikt raakt, heeft niet de opzet gehad om ziek te worden. Werknemers willen hun ziekte niet opzettelijk veroorzaken. Enkel risicovol gedrag van een werknemer kan niet als opzet worden gezien. In veruit de meeste gevallen zijn werkgevers dan ook verplicht in dit soort gevallen het loon door te betalen. Let er wel op dat dit van toepassing is op het deel van het loon wat verplicht bij ziekte dient te worden betaald op grond van de wet en CAO. Over het meerdere kunnen werkgever en werknemer afspraken maken.

Inmiddels kregen wij ook de vraag van een werkgever hoe het zit met loondoorbetaling naar aanleiding van een ziekte door een cosmetische ingreep? Hoe dit zit, vertellen wij in één van onze volgende blogs. Heb je vragen over ziekte van werknemers of andere (arbeidsrechtelijke) juridische vragen? Neem gerust contact met ons op.