Jacht op gepensioneerden in België

Jacht op gepensioneerden in België

De Nederlandse Belastingdienst heeft een aantal in België wonende gepensioneerden met een pensioen uit Nederland recent een brief gestuurd waarin wordt gesteld dat inlichtingen verkregen van de Belgische fiscus ertoe leiden een nader onderzoek te verrichten over...
Wijziging heffingskorting loonbelasting

Wijziging heffingskorting loonbelasting

Buitenlands belastingplichtigen gaan vanaf 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting ontvangen. Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen kunnen echter, onder één voorwaarde, het belastingdeel van de heffingskortingen wel nog...
Wijziging heffingskorting loonbelasting

Wonen in buitenland en loonheffingskorting

Vanaf 2019 bepaalt de woonplaats van de werknemer de in te houden Nederlandse loonheffing. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit verandert vanaf 1 januari 2019. Vanaf genoemde datum...
Overige maatregelen

Overige maatregelen

Eenvoudiger derdenbeslag Het moet mogelijk worden om ook voor andere geldvorderingen dan de vordering op de werkgever of de uitkeringsinstantie beslag te leggen bij een derde zonder tussenkomst van een deurwaarder Het gaat daarbij om alle vorderingen voor zover deze...
Overige maatregelen

Maatregelen particulieren

Nieuwe heffingskortingen Voor 2018 gelden naar verwachting de volgende maximale heffingskortingen. Tenzij nadrukkelijk aangegeven gaat het om maxima voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.   Omschrijving Bedrag/...