Voorkom als DGA een boete

Voorkom als DGA een boete

Voorkom als directeur-grootaandeelhouder (DGA) boetes van de belastingdienst inzake toepassing van de gebruikelijkloonregeling. De aanwezigheid van een onderbouwing van het loon kan verschil maken.  Om boetes van de belastingdienst te voorkomen is het raadzaam om een...
Jacht op gepensioneerden in België

Jacht op gepensioneerden in België

De Nederlandse Belastingdienst heeft een aantal in België wonende gepensioneerden met een pensioen uit Nederland recent een brief gestuurd waarin wordt gesteld dat inlichtingen verkregen van de Belgische fiscus ertoe leiden een nader onderzoek te verrichten over...
Wijziging heffingskorting loonbelasting

Wijziging heffingskorting loonbelasting

Buitenlands belastingplichtigen gaan vanaf 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting ontvangen. Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen kunnen echter, onder één voorwaarde, het belastingdeel van de heffingskortingen wel nog...
Wijziging heffingskorting loonbelasting

Wonen in buitenland en loonheffingskorting

Vanaf 2019 bepaalt de woonplaats van de werknemer de in te houden Nederlandse loonheffing. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit verandert vanaf 1 januari 2019. Vanaf genoemde datum...
Vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijk zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen. De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen. Het UWV zal de regeling gaan uitvoeren. De aanvraagperiode loopt van 15...