Fiscaal

Overzicht van artikelen

Voorbelasting business seats voetbalstadion

Voorbelasting business seats voetbalstadion

De Hoge Raad (de hoogste rechtsprekende-instantie in Nederland) heeft recent uitspraak gedaan over eventuele toepassing van het ‘Besluit uitsluiting vooraftrek voor personeelsvoorzieningen’ (BUA) in geval van business seats in een voetbalstadion. De keuze om een...

Massaal bezwaar tegen box 3-heffing

Massaal bezwaar tegen box 3-heffing

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Echter niet alle bezwaren vallen onder dit regime. De Belastingdienst...

Nieuws uit Belgie

Nieuws uit Belgie

Belastingheffing pensioenen uit Nederland voor inwoners van België Op 17 december ontvingen Belgische inwoners met een pensioen uit Nederland hoger dan € 25.000 een brief met een aankondiging van intrekking van de verklaring vrijstelling van loonheffing. Hierdoor...

Uitspraak: Overdrachtsbelasting 2% of 6%

Uitspraak: Overdrachtsbelasting 2% of 6%

Bij een uitspraak van de Rechtbank Den Haag wordt geoordeeld of een appartementsrecht in een te bouwen appartement in een voormalig kantoorgebouw is onderworpen aan 2% of 6% overdrachtsbelasting. Op het moment van de verkrijging was het pand intern geheel gesloopt en...

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Valt een deel van uw belastbaar inkomen uit werk en woning in de 4e belastingschijf? Dan krijgt u misschien minder aftrek voor uw eigen woning. Vanaf 2014 geldt namelijk een aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek van betaalde: eigenwoningrente rente...