Voorbelasting business seats voetbalstadion

Voorbelasting business seats voetbalstadion

De Hoge Raad (de hoogste rechtsprekende-instantie in Nederland) heeft recent uitspraak gedaan over eventuele toepassing van het ‘Besluit uitsluiting vooraftrek voor personeelsvoorzieningen’ (BUA) in geval van business seats in een voetbalstadion. De keuze om een...
Jacht op gepensioneerden in België

Jacht op gepensioneerden in België

De Nederlandse Belastingdienst heeft een aantal in België wonende gepensioneerden met een pensioen uit Nederland recent een brief gestuurd waarin wordt gesteld dat inlichtingen verkregen van de Belgische fiscus ertoe leiden een nader onderzoek te verrichten over...
Massaal bezwaar tegen box 3-heffing

Massaal bezwaar tegen box 3-heffing

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Echter niet alle bezwaren vallen onder dit regime. De Belastingdienst...
Nieuws uit Belgie

Nieuws uit Belgie

Belastingheffing pensioenen uit Nederland voor inwoners van België Op 17 december ontvingen Belgische inwoners met een pensioen uit Nederland hoger dan € 25.000 een brief met een aankondiging van intrekking van de verklaring vrijstelling van loonheffing. Hierdoor...
GO Limburg in het kwadraat: Grenzeloos ondernemen

GO Limburg in het kwadraat: Grenzeloos ondernemen

Er is veel belangstelling voor grenzeloos ondernemen bij ons in de regio zo bleek op onze workshop over dit onderwerp op 16 november. Was u daar niet bij maar wilt u meer over dit onderwerp weten? Dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst van Armand Viegen, onze...