Wet IKK voor de kinderopvang

Wet IKK voor de kinderopvang

Onze klanten uit de kinderopvang krijgen te maken met de wet IKK. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. De besluiten gaan in per 1 januari 2018. Niet alle kwaliteitseisen treden per die datum in werking. Zo gaan de wijzigingen voor de...
Aangaan V.O.F. met B.V.

Aangaan V.O.F. met B.V.

Mede afhankelijk van de winst en de hoogte van een arbeidsbeloning kan het voordelig zijn om uw onderneming in een BV uit te oefenen. Het kan ook zijn dat de omstandigheden veranderen waardoor de keuze anders gemaakt zou worden. Als u in een BV zit, kunt u geruisloos...
MAGgroep wordt Consilio

MAGgroep wordt Consilio

De afgelopen jaren hebben er qua verwerking van administratie veel veranderingen plaatsgevonden. Meer en meer gaat digitaal, zo worden bankmutaties ingelezen en steeds meer leveranciers gaan over tot digitale aanlevering van facturen. Het digitale aanleveren en...