Nieuwsbrief

Overzicht van artikelen

Uitbreiding coronasteunmaatregelen 2021

Uitbreiding coronasteunmaatregelen 2021

Op 21 januari 2021 heeft het demissionaire kabinet een uitbreiding en verbreding van de coronasteunmaatregelen aangekondigd voor het eerste en tweede kwartaal 2021. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste (wijzigingen in de bestaande) maatregelen....

Herijking coronasteunmaatregelen

Herijking coronasteunmaatregelen

Het kabinet heeft besloten het coronasteunpakket in het eerste kwartaal 2021, in tegenstelling tot eerdere voornemens, niet af te bouwen. Daarnaast worden een aantal extra steunmaatregelen in het leven geroepen en worden sommige huidige regelingen uitgebreid....

Naar aanleiding van de op 13 oktober aangekondigde strengere coronamaatregelen, die vooral impact hebben op de horeca, sturen wij u deze nieuwsbrief. Wij focussen ons in deze nieuwsbrief op de belangrijkste steunmaatregelen waarop ondernemers in de horecasector, maar...

Prinsjesdag – Pakket belastingplan 2021

Prinsjesdag – Pakket belastingplan 2021

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2021 van het kabinet aangekondigd. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de voor de ondernemer belangrijkste voorgenomen fiscale wijzigingen. Wanneer, of en in hoeverre de plannen worden doorgevoerd, hangt af van de behandeling...

Noodpakket 3.0

Noodpakket 3.0

Het kabinet en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over het invoeren van een derde coronasteunpakket, hierna: ‘noodpakket 3.0’. Dit houdt in dat diverse steunmaatregelen worden verlengd vanaf 1 oktober 2020. De maatregelen lopen door tot – in ieder geval –...