Juridisch

Juridische dienstverlening
Danique en Iwan

Consilio helpt je proactief met juridische kwesties

Bij Consilio Tax & Law prevaleert de proactieve aanpak van juridische kwesties boven de reactieve aanpak. Immers, veel problemen kunnen voordat ze ontstaan al worden voorkomen of worden geminimaliseerd.

Denk hierbij aan het opstellen van contracten, het controleren van bestaande contracten of het maken van een risicoanalyse van je onderneming.  Op deze manier worden mogelijke juridische risico’s vooraf in kaart gebracht waarop direct kan worden geanticipeerd. Op deze manier kun je vaak problemen achteraf voorkomen.

Uiteraard helpen we ook bij geschillen achteraf en verlenen we ook bijstand bij juridische procedures. Onze juridische professionals gaan hierbij oplossingsgericht en praktisch te werk. Consilio Tax & Law kan adviseren op het gebied van:

Onderneming

 • Internationaal ondernemen
 • Vorm en structuur onderneming
 • Contracten
 • Geschillen in de onderneming (aandeelhouders, bestuur)
 • Intellectueel eigendom
 • Merkregistraties
 • ZZP en MKB
 • Algemene voorwaarden
 • Handelsgeschillen
 • Incasso

Team

Marcel Coenen

Marcel Coenen

Belastingadviseur

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Cyanne Bisschops

Cyanne Bisschops

Belastingadviseur

Iwan Vojacek

Iwan Vojacek

Jurist - Mediator

Arbeid

 • Opstellen en controleren arbeidscontracten (werknemers, DGA, bestuurders en managementovereenkomsten)
 • Beëindiging van arbeidscontracten (ontslag of vaststellingsovereenkomst)
 • Transitievergoeding
 • Overgang van onderneming
 • Ziekte en loondoorbetaling
 • Arbeidsmigratie en grensarbeiders
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • CAO onderzoek

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Sociaal zekerheidsrecht

 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet
 • WAO, WIA, WGA, IVA
 • Sociale zekerheid Europese Verordening

Team

Belinda Fens

Belinda Fens

Belastingadviseur

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Pensioen

 • Advies over oudedagsvoorzieningen (ook op internationaal gebied)

Team

Belinda Fens

Belinda Fens

Belastingadviseur

Contracten

 • Overeenkomsten opstellen en beoordelen
 • Uitleg en inhoud van overeenkomsten
 • Aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan
 • Niet nakoming van overeenkomsten
 • Geschillen over overeenkomsten
 • Internationale overeenkomsten
 • Verrekening en opschorting
 • Schadevergoeding

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • Internationale aansprakelijkheidskwesties

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Vastgoed

 • Huur
 • Koop
 • Buren
 • Recreatiewoning
 • Vastgoed belegging

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Merkregistraties

 • Registreren van handelsnamen, merken en logo’s in Benelux en Europa

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Incasso

 • Sturen van aanmaningen, herinneringen en ingebrekestellingen
 • Opstellen dagvaarding
 • Voeren buitengerechtelijke en gerechtelijke trajecten

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Faillissement

 • Faillissementsaanvragen
 • Hulp en financieel advies bij schulden

Team

Marcel Coenen

Marcel Coenen

Belastingadviseur

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

Hippisch Recht

 • Aankoop-verkoop paard
 • Contracten
 • Geschillen stalling
 • Gebreken
 • Aansprakelijkheid

Team

Danique Hendrikx

Danique Hendrikx

Juriste

nl_NLNL