Sociale zekerheid

Consilio helpt je met je sociale zekerheid
Consilio Maastricht

Consilio helpt je met je sociale zekerheid

De afgelopen tijd is het thuiswerken sterk toegenomen, zeker na Covid. Dit kan voor grensarbeiders verstrekkende gevolgen hebben, in die zin, dat het kan zijn dat de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving opschuift naar het woonland.

Dit betekent dat de werkgever de sociale lasten moet gaan afdragen in het woonland van de werknemer. Of, als dit niet het geval is, dient de werkgever een melding te doen over het thuiswerken – telewerken, bij overheidsinstanties aan de andere zijde van de grens voor zijn thuiswerkende werknemers.

Sinds de invoering van de Wet WNRA is er voor overheidsmedewerkers ook het een en ander gewijzigd doordat zij de ambtenarenstatus zijn verloren. In Europa kun je slechts in één land tegelijkertijd sociaal verzekerd zijn en dit wordt bepaald door een Europese verordening. Consilio Tax & Law helpt je graag verder.

nl_NLNL