Per 1 januari 2016 is er qua belastingen weer het één en ander gewijzigd. De in het vooruitzicht gestelde belastinghervormingen zijn er uiteindelijk niet gekomen, wel een forse lastenverlichting die meer een politieke achtergrond heeft. Wederom zijn er wijzigingen die...